หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาเกาะสมุย
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 17,102
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 31,800
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 14,220
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 813,093.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 794,614.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 642,667.00
*ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562
สุรพงศ์ สมหวัง

ผจก.กปภ.สาขาเกาะสมุย

เลื่อนขึ้นข้างบน