หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาเกาะสมุย
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 17,770
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 24,000
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 5,450
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 168,722.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 637,087.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 372,178.83
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
สุรพงศ์ สมหวัง

ผจก.กปภ.สาขาเกาะสมุย

เลื่อนขึ้นข้างบน