หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 81,661
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 160,800
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 116,017
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 2,939,645.84
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 2,828,371.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 1,682,734.53
*ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
กิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์

ผจก.กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน