หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 81,030
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 160,800
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 119,935
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 2,858,326.16
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 2,747,926.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 1,731,148.11
*ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
กิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์

ผจก.กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน