หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 83,136
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 160,800
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 121,490
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 3,900,718.10
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 4,795,295.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 1,599,432.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
กิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์

ผจก.กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน