หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
ช่องทางการติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
E-mail : 5551032@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-7537-8607
โทรสาร : 0-7537-8608
ที่อยู่
151 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

พิกัด GPS : 8.358061,99.919835

เลื่อนขึ้นข้างบน