หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม
ช่องทางการติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม
E-mail : 5551031@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-7552-8201
โทรสาร : 0-7552-8701
ที่อยู่
36 ม. 9 ทางไปหาดในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

พิกัด GPS : 9.158611,99.853576

เลื่อนขึ้นข้างบน