หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี
ช่องทางการติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี
E-mail : 5551030@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-7544-5739
โทรสาร : 0-7548-6577
ที่อยู่
300 ม. 3 ถ.ตอนจันดี-ลานสกา ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250

พิกัด GPS : 8.380548,99.551281

เลื่อนขึ้นข้างบน