หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
ช่องทางการติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
E-mail : 5551029@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-7544-3112
โทรสาร : 0-7544-3113
ที่อยู่
291 ม. 3 ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

พิกัด GPS : 8.345879,100.192513

เลื่อนขึ้นข้างบน