หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด
ช่องทางการติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด
E-mail : 5551028@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-7538-1001
โทรสาร : 0-7538-1001
ที่อยู่
11 ม.1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180

พิกัด GPS : 7.972982,99.990956

เลื่อนขึ้นข้างบน