หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง
ช่องทางการติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง
E-mail : 5551023@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-7657-1452
โทรสาร : 0-7657-1532
ที่อยู่
7/1 ม.2 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

พิกัด GPS : 8.384263,98.273791

เลื่อนขึ้นข้างบน