หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ
ช่องทางการติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ
E-mail : 5551019@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-7759-9610
โทรสาร : 0-7759-9610
ที่อยู่
เลขที่ 39/1 ม.1 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

พิกัด GPS : 10.661218,99.190871

เลื่อนขึ้นข้างบน