หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
ช่องทางการติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
E-mail : 5551018@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-7754-1171
โทรสาร : 0-7754-1171
ที่อยู่
1 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

พิกัด GPS : 9.951755,99.064145

เลื่อนขึ้นข้างบน