หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน
ช่องทางการติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน
E-mail : 5551015@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-7739-7325
โทรสาร : 0-7739-7325
ที่อยู่
90/18 ม.4 ถ.สุราษฏร์-ตะกั่วป่า ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

พิกัด GPS : 8.54542,98.53403

เลื่อนขึ้นข้างบน