หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
ช่องทางการติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
E-mail : 5551012@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-7737-9074
โทรสาร : 0-7737-9294
ที่อยู่
204/4 ม.1 ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

พิกัด GPS : 9.165208,99.470314

เลื่อนขึ้นข้างบน