หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาเกาะพะงัน
แม่ข่ายเกาะพะงัน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายเกาะพะงัน
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน เกาะพะงัน เกาะพะงัน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใต้ เกาะพะงัน บ้านใต้
เลื่อนขึ้นข้างบน