หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาภูเก็ต
แม่ข่ายภูเก็ต
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายภูเก็ต
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ตลาดเหนือ
2 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
3 เทศบาลตำบลกะรน เมืองภูเก็ต กะรน
4 เทศบาลตำบลราไวย์ เมืองภูเก็ต ราไวย์
5 เทศบาลตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต วิชิต
6 เทศบาลตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต รัษฎา
7 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
8 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เมืองภูเก็ต ฉลอง
9 เทศบาลเมืองกมลา กะทู้ กมลา
10 เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ ป่าตอง
11 เทศบาลเมืองกะทู้ กะทู้ กะทู้
12 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก ถลาง ป่าคลอก
13 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ถลาง เชิงทะเล
14 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร ถลาง ศรีสุนทร
เลื่อนขึ้นข้างบน