หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาระนอง
แม่ข่ายระนอง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายระนอง
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลเมืองระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
2 เทศบาลตำบลปากน้ำ เมืองระนอง ปากน้ำ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเขานิเวศน์ เมืองระนอง เขานิเวศน์
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน เมืองระนอง บางนอน
5 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เมืองระนอง ปากน้ำ
เลื่อนขึ้นข้างบน