หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาท่าแซะ
หน่วยบริการมาบอำมฤต
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการมาบอำมฤต
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ปะทิว ดอนยาง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง ปะทิว ดอนยาง
หน่วยบริการปะทิว
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการปะทิว
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลสะพลี ปะทิว สะพลี
2 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลทรัพย์ ปะทิว ทะเลทรัพย์
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสน ปะทิว บางสน
4 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมโค ปะทิว ชุมโค
5 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ปะทิว สะพลี
แม่ข่ายท่าแซะ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายท่าแซะ
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ทรัพย์อนันต์
2 เทศบาลตำบลท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ
เลื่อนขึ้นข้างบน