หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาชุมพร
แม่ข่ายชุมพร
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายชุมพร
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลเมืองชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา
2 เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เมืองชุมพร ปากน้ำ
3 เทศบาลตำบลท่ายาง เมืองชุมพร ท่ายาง
4 เทศบาลตำบลวังไผ่ เมืองชุมพร วังไผ่
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก เมืองชุมพร บางลึก
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายรี เมืองชุมพร หาดทรายรี
7 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เมืองชุมพร ตากแดด
8 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา เมืองชุมพร ทุ่งคา
9 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเภา เมืองชุมพร ท่าตะเภา
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชะอัง เมืองชุมพร นาชะอัง
11 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนกระทิง เมืองชุมพร ขุนกระทิง
12 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เมืองชุมพร นาทุ่ง
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เมืองชุมพร บ้านนา
14 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก เมืองชุมพร บางหมาก
15 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เมืองชุมพร วังใหม่
16 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง เมืองชุมพร ท่ายาง
17 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เมืองชุมพร วังไผ่
18 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เมืองชุมพร ปากน้ำ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร เมืองชุมพร หาดพันไกร
20 เทศบาลตำบลสะพลี ปะทิว สะพลี
21 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ปะทิว สะพลี
หน่วยบริการปะทิว
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการปะทิว
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
หน่วยบริการท่าแซะ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการท่าแซะ
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
หน่วยบริการมาบอำมฤต
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการมาบอำมฤต
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
เลื่อนขึ้นข้างบน