เอกสารอบรมจัดซื้อจัดจ้าง 4-5 ก.ค.60

เอกสารอบรมจัดซื้อจัดจ้าง 4-5 ก.ค.60 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่
https://www.dropbox.com/sh/705oqnneer99kmu/AADUyQoOvK8e3BeW1tkVQ8Aja?dl=0