การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายสำราญ จันทรังษี หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ นางสาวสุพักธาภรณ์ หย่องตะกาลกุล หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ การอ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ออกเยี่ยมประชาชน โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ออกเยี่ยมประชาชน  โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ค

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง จัดกิจกรรมโครงการ "เติมใจให้กัน Home Care" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ออกเยี่ยมประชาชน โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3/2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ออกเยี่ยมประชาชน  โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ค

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง จัดกิจกรรมโครงการ"เติมใจให้กัน Home Care" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โด

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2557

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2557

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น.

กปภ.สาขาระนองเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน)

กปภ.สาขาระนองเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน)

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 17.30 น.

กปภ.สาขาระนองร่วมไถ่ชีวิต โค กระบือ

กปภ.สาขาระนองร่วมไถ่ชีวิต โค กระบือ

           เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น.

กปภ.สาขาระนองเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

กปภ.สาขาระนองเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น.

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมโครงการคืนผืนป่าให้แผ่นดิน

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมโครงการคืนผืนป่าให้แผ่นดิน

      เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 นำโดย นายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ  จันทรังษี และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมก

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

 วันที่ 17 กรกฎาค 2557 เวลา 08.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ประกาศงดจ่ายน้ำชั่วคราวเร่งด่วน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ประกาศงดจ่ายน้ำชั่วคราวเร่งด่วน ในวันที่ 29 ก.ค.57

     เนื่องจากได้เกิดเหตุท่อเมนจ่ายน้ำประปาแตกชำรุด ในพื้นที่บริเวณตั้งแต่ถนนเพชรเกษมจนถึงตำบลบางนอน (ทางไปชุมพร)  เป็

Syndicate content