การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมหัวหน้างานและพนักงาน ออกหน่วยให้บริการประชาชน  บริเวณโรงเรีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2 ประจำเดือนเมษายน

วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น.

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กปภ.เขต 4 ออกพบปะประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กปภ.เขต 4 ออกพบปะประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสกปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กปภ.เขต 4 ออกพบปะประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสกปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กปภ.เขต 4 ออกพบปะประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสกปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กปภ.เขต 4 ออกพบปะประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสกปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กปภ.เขต 4 ออกพบปะประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสกปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กปภ.เขต 4 ออกพบปะประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสกปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กปภ.เขต 4 ออกพบปะประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสกปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กปภ.เขต 4 ออกพบปะประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงส

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย 2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์  วันปีใหม่ไทย 2

     วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง  นำโดยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลู

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning talk" ประจำเดือนเมษายน 2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า  "Morning talk" ประจำเดือนเม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเช้าหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจังหวัดระนองที่เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า “

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนเมษายน 2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนเมษายน 2557

วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองจัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมรับทราบนโยบาย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองจัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมรับทราบนโยบาย

          วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองมอบน้ำดื่มบรรจุขวด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองมอบน้ำดื่มบรรจุขวด

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557  นายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมด้วยนางสาวสุพักธาภรณ์ หย่องตะกาลกุล หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และ นายสำราญ จันทรังษี หัวห

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมสนับสนุน การประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมสนับสนุน การประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นางสาวสุพักธาภรณ์ หย่องตะกาลกุล หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และ นายสำราญ จันทรังษี หัวหน้างาน 7 รักษาการหัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning talk"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning talk"

                เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองพร้อมด้วย นายสำร

Syndicate content