การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4 ร่วมตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาระนอง พร้อมติดตามประเมินผลโครงการ WSP

รปก.5 พร้อมด้วย ผอ.กปภ.เขต 4 ร่วมตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาระนองรปก.5 พร้อมด้วย ผอ.กปภ.เขต 4 ร่วมตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาระนองรปก.5 พร้อมด้วย ผอ.กปภ.เขต 4 ร่วมตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาระนองรปก.5 พร้อมด้วย ผอ.กปภ.เขต 4 ร่วมตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาระนองรปก.5 พร้อมด้วย ผอ.กปภ.เขต 4 ร่วมตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาระนองรปก.5 พร้อมด้วย ผอ.กปภ.เขต 4 ร่วมตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาระนองรปก.5 พร้อมด้วย ผอ.กปภ.เขต 4 ร่วมตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาระนองรปก.5 พร้อมด้วย ผอ.กปภ.เขต 4 ร่วมตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาระนองรปก.5 พร้อมด้วย ผอ.กปภ.เขต 4 ร่วมตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาระนอง

       เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย

กปภ.สาขาระนอง สร้างการเรียนรู้โครงการ “กว่าจะเป็นน้ำประปา” ยกทีมพนักงานในสังกัด ศึกษาเรียนรู้ระบบผลิตน้ำประปา

กปภ.สาขาระนอง สร้างการเรียนรู้โครงการ “กว่าจะเป็นน้ำประปา”กปภ.สาขาระนอง สร้างการเรียนรู้โครงการ “กว่าจะเป็นน้ำประปา”กปภ.สาขาระนอง สร้างการเรียนรู้โครงการ “กว่าจะเป็นน้ำประปา”กปภ.สาขาระนอง สร้างการเรียนรู้โครงการ “กว่าจะเป็นน้ำประปา”กปภ.สาขาระนอง สร้างการเรียนรู้โครงการ “กว่าจะเป็นน้ำประปา”กปภ.สาขาระนอง สร้างการเรียนรู้โครงการ “กว่าจะเป็นน้ำประปา”กปภ.สาขาระนอง สร้างการเรียนรู้โครงการ “กว่าจะเป็นน้ำประปา”กปภ.สาขาระนอง สร้างการเรียนรู้โครงการ “กว่าจะเป็นน้ำประปา”

       เมื่อวันที่ 17 ต.ค.57 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัด

กปภ.สาขาระนอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ WSP ประจำไตรมาส 4/2557

กปภ.สาขาระนอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ WSP ประจำไตรมาส 4/57กปภ.สาขาระนอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ WSP ประจำไตรมาส 4/57กปภ.สาขาระนอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ WSP ประจำไตรมาส 4/57กปภ.สาขาระนอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ WSP ประจำไตรมาส 4/57กปภ.สาขาระนอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ WSP ประจำไตรมาส 4/57กปภ.สาขาระนอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ WSP ประจำไตรมาส 4/57กปภ.สาขาระนอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ WSP ประจำไตรมาส 4/57กปภ.สาขาระนอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ WSP ประจำไตรมาส 4/57

       เมื่อวันที่ 17 ต.ค.57 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัด

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมปฏิบัติการ 5ส เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมการทำงานน่าอยู่

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมปฏิบัติการ 5สกปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมปฏิบัติการ 5สกปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมปฏิบัติการ 5สกปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมปฏิบัติการ 5สกปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมปฏิบัติการ 5สกปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมปฏิบัติการ 5สกปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมปฏิบัติการ 5สกปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมปฏิบัติการ 5ส

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 กปภ.สาขาระนอง นำโดย

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาระนอง ระดมทีมลงพื้นที่สำรวจค้นหาท่อแตกรั่ว ในพื้นที่บริการซอยระนองพัฒนา พร้อมแก้ไขทันควัน

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาระนอง ระดมทีมลงพื้นที่สำรวจค้นหาท่อแตกรั่ว งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาระนอง ระดมทีมลงพื้นที่สำรวจค้นหาท่อแตกรั่ว งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาระนอง ระดมทีมลงพื้นที่สำรวจค้นหาท่อแตกรั่ว งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาระนอง ระดมทีมลงพื้นที่สำรวจค้นหาท่อแตกรั่ว งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาระนอง ระดมทีมลงพื้นที่สำรวจค้นหาท่อแตกรั่ว

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๕๗ กปภ.สาขาระนอง โดย

กปภ.สาขาระนอง ประเดิมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ไตรมาส 1/2558 ประจำเดือนตุลาคม 2557

กปภ.สาขาระนอง ประเดิมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ไตรมาส 1/2558 กปภ.สาขาระนอง ประเดิมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ไตรมาส 1/2558 กปภ.สาขาระนอง ประเดิมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ไตรมาส 1/2558

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 กปภ.สาขาระนอง นำโดย

กปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง

กปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง

         เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นำโดย

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เรื่อง น้ำท่วมมอเตอร์โรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้น

น้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้นน้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้นน้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้นน้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้นน้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้นน้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้น

ประกาศ

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “เติมใจให้กัน (Home Care)” ครั้งที่ 5/2557

เติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนอง

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 5 ก.ย.57

หยุดจ่ายน้ำระนอง 5 ก.ย.57

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

Syndicate content