การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯกปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯกปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯกปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

         เมื่อวันที่ 19 ต.ค.59 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ

กปภ.สาขาระนอง ร่วมมอบน้ำดื่มในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

กปภ.สาขาระนอง ร่วมมอบน้ำดื่มในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมกปภ.สาขาระนอง ร่วมมอบน้ำดื่มในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

         เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญ

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประเดิมรับปีงบประมาณใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2559

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประเดิมรับปีงบประมาณใหม่กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประเดิมรับปีงบประมาณใหม่กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประเดิมรับปีงบประมาณใหม่กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประเดิมรับปีงบประมาณใหม่

        เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 กปภ.สาขาระนอง นำโดย

กปภ.สาขาระนอง ร่วมพลังประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”

กปภ.สาขาระนอง ร่วมพลังประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” กปภ.สาขาระนอง ร่วมพลังประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” กปภ.สาขาระนอง ร่วมพลังประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” กปภ.สาขาระนอง ร่วมพลังประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” กปภ.สาขาระนอง ร่วมพลังประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” กปภ.สาขาระนอง ร่วมพลังประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”

       เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕๕๙ นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภู

กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 5/59

กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 5กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 5กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 5กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 5กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 5กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 5กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 5กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 5กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 5

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระน

กปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่ว

กปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่ว

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ภายใต้การบริหารงานของ นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัด

กปภ.สาขาระนอง ร่วมแสดงความยินดีเปิด สนง.คลังจังหวัดระนอง

กปภ.สาขาระนอง ร่วมแสดงความยินดีเปิด สนง.คลังจังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมแสดงความยินดีเปิด สนง.คลังจังหวัดระนอง

        เมื่อวันที่ 19 ก.ย.59 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนพิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”

กปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนพิธีลงนามในสัตยาบัน จังหวัดใสสะอาดกปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนพิธีลงนามในสัตยาบัน จังหวัดใสสะอาดกปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนพิธีลงนามในสัตยาบัน จังหวัดใสสะอาด

       เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปา

กปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม “หมูบ้านรักษาศีล 5”

กปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม “หมูบ้านรักษาศีล 5”

        เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง มอบหมา

กปภ.สาขาระนอง มอบหมายบริษัทรับเหมาวางท่อประปา ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนนทั้งเมือง

กปภ.สาขาระนอง มอบหมายบริษัทรับเหมาวางท่อประปา ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนนกปภ.สาขาระนอง มอบหมายบริษัทรับเหมาวางท่อประปา ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนนกปภ.สาขาระนอง มอบหมายบริษัทรับเหมาวางท่อประปา ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิต

Syndicate content