การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง ออกหน่วยเติมใจให้กัน ในเดือนแห่งความรัก

กปภ.สาขาระนอง ออกหน่วยเติมใจให้กัน ในเดือนแห่งความรักกปภ.สาขาระนอง ออกหน่วยเติมใจให้กัน ในเดือนแห่งความรักกปภ.สาขาระนอง ออกหน่วยเติมใจให้กัน ในเดือนแห่งความรักกปภ.สาขาระนอง ออกหน่วยเติมใจให้กัน ในเดือนแห่งความรักกปภ.สาขาระนอง ออกหน่วยเติมใจให้กัน ในเดือนแห่งความรักกปภ.สาขาระนอง ออกหน่วยเติมใจให้กัน ในเดือนแห่งความรักกปภ.สาขาระนอง ออกหน่วยเติมใจให้กัน ในเดือนแห่งความรักกปภ.สาขาระนอง ออกหน่วยเติมใจให้กัน ในเดือนแห่งความรักกปภ.สาขาระนอง ออกหน่วยเติมใจให้กัน ในเดือนแห่งความรัก

ช่วงสายวันเดียวกัน (วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) กปภ.สาขาระนอง โดยนายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระ

กปภ.สาขาระนอง ออกตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน สนองนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐ

กปภ.สาขาระนอง ออกตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน สนองนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐกปภ.สาขาระนอง ออกตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน สนองนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐกปภ.สาขาระนอง ออกตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน สนองนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐกปภ.สาขาระนอง ออกตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน สนองนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐกปภ.สาขาระนอง ออกตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน สนองนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐกปภ.สาขาระนอง ออกตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน สนองนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐกปภ.สาขาระนอง ออกตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน สนองนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐกปภ.สาขาระนอง ออกตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน สนองนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐกปภ.สาขาระนอง ออกตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน สนองนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐ

      เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 กปภ.สาขาระนอง ภายใต้การบริหารงานของนายเลอศัก

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

        เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา

กปภ.สาขาระนอง ต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” มอบของที่ระลึกลูกค้าชำระค่าน้ำตามกำหนด

กปภ.สาขาระนอง ต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” มอบของที่ระลึกลูกค้ากปภ.สาขาระนอง ต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” มอบของที่ระลึกลูกค้ากปภ.สาขาระนอง ต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” มอบของที่ระลึกลูกค้ากปภ.สาขาระนอง ต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” มอบของที่ระลึกลูกค้ากปภ.สาขาระนอง ต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” มอบของที่ระลึกลูกค้ากปภ.สาขาระนอง ต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” มอบของที่ระลึกลูกค้ากปภ.สาขาระนอง ต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” มอบของที่ระลึกลูกค้ากปภ.สาขาระนอง ต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” มอบของที่ระลึกลูกค้ากปภ.สาขาระนอง ต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรม “จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ” มอบของที่ระลึกลูกค้า

       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 กปภ.สาขาระนอง โดย นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการกา

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2561

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2561กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2561กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2561

        เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

       เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 กปภ.สาขาระนอง นำโดยนายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ

กปภ.สาขาระนอง ส่งสุขปีใหม่ สร้างความสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำรายใหญ่

กปภ.สาขาระนอง ส่งสุขปีใหม่ สร้างความสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำรายใหญ่กปภ.สาขาระนอง ส่งสุขปีใหม่ สร้างความสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำรายใหญ่กปภ.สาขาระนอง ส่งสุขปีใหม่ สร้างความสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำรายใหญ่กปภ.สาขาระนอง ส่งสุขปีใหม่ สร้างความสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำรายใหญ่กปภ.สาขาระนอง ส่งสุขปีใหม่ สร้างความสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำรายใหญ่กปภ.สาขาระนอง ส่งสุขปีใหม่ สร้างความสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำรายใหญ่กปภ.สาขาระนอง ส่งสุขปีใหม่ สร้างความสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำรายใหญ่

       เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผจก.กปภ.สาขาระนอง พร้อ

กปภ.สาขาระนอง จัดงานบริการลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่ว

กปภ.สาขาระนอง จัดงานบริการลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง จัดงานบริการลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง จัดงานบริการลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง จัดงานบริการลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง จัดงานบริการลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง จัดงานบริการลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง จัดงานบริการลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่ว

         เมื่อคืนวันที่ 26 ธันวาคม 2560 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาระนอง โดยนายธีระพงษ์ ชัยขั

กปภ.สาขาหลังสวน ร่วมสนับสนุนของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา

วันนี้ (11 มกราคม 2561) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ภายใต้การบริหารงานโดยนายวิจิตร์ เกิดบางกา ผจก.กปภ.สาขาหลังสวน มอบหมายให้ นางมลิวัลย์ สงรักษ์ หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานในส

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2560

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2560

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายเ

Syndicate content