การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง รวมพลังสามัคคี “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”

กปภ.สาขาระนอง รวมพลังสามัคคี “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”กปภ.สาขาระนอง รวมพลังสามัคคี “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”กปภ.สาขาระนอง รวมพลังสามัคคี “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”

 

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 การประปาส่วน

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2558กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2558กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายก

กปภ.สาขาระนอง เตรียมทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ หลังที่ประชุมสภาฯ ลงมติเห็นชอบกรณีขอใช้ที่ดินเกาะกลางคลองบางริ้น

กปภ.สาขาระนอง เตรียมทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ หลังที่ประชุมสภาฯ ลงมติเห็นชอบกปภ.สาขาระนอง เตรียมทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ หลังที่ประชุมสภาฯ ลงมติเห็นชอบกปภ.สาขาระนอง เตรียมทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ หลังที่ประชุมสภาฯ ลงมติเห็นชอบกปภ.สาขาระนอง เตรียมทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ หลังที่ประชุมสภาฯ ลงมติเห็นชอบกปภ.สาขาระนอง เตรียมทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ หลังที่ประชุมสภาฯ ลงมติเห็นชอบ

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร

กปภ.สาขาระนอง ร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

กปภ.สาขาระนอง ร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558กปภ.สาขาระนอง ร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558กปภ.สาขาระนอง ร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558กปภ.สาขาระนอง ร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558กปภ.สาขาระนอง ร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายกิตติศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กปภ.สาขาระนอง ภายใต้การนำของ นายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

กปภ.สาขาระนองจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยการนำทีมของนายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองพร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเ

รองธิดาแร่นอง ประจำปี 2558 มาขอบคุณผู้สนับสนุนผู้เข้าประกวดธิดาแร่นอง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 น.ส.ฐานิศา ปติพงศ์สุนทร รองอันดับ 1ธิดาน้ำแร่ระนอง (ผู้เข้าประกวดหมายเลข 30 สนับสนุนโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง) พร้อมธิดาน้ำแร่ระนองและรองอันดับ2 ประจำปี 2558 มาเยี่

กปภ.สาขาระนองสนับสนุนการประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2558

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมสนับสนุน น.ส.ฐานิศา ปติพงศ์สุนทร ผู้เข้าประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง หมายเลข 30 ในงานอาบน้ำแร่ แลร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ที่   13 /2558

เรื่อง  หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

Syndicate content