การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2560กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2560กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2560กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

     เมื่อวันที่ 25 ก.ค.60 กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และ

กปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขา

กปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กปภ.สาขาระนอง ภายใต้การบริหารงานของนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์

กปภ.สาขาระนอง ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา

กปภ.สาขาระนอง ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษากปภ.สาขาระนอง ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา

      วันนี้ (6 ก.ค.60) กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาร

กปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2560

กปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกกปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกกปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกกปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกกปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

     เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ ไฟฟ้า ทีโอที จับมือเป็นพันธมิตร ตั้งจุดบริการ One Stop Service

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ ไฟฟ้า ทีโอที จับมือเป็นพันธมิตร กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ ไฟฟ้า ทีโอที จับมือเป็นพันธมิตร กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ ไฟฟ้า ทีโอที จับมือเป็นพันธมิตร

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประป

กปภ.สาขาระนอง รับมอบเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายสนับสนุนลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

กปภ.สาขาระนอง รับมอบเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายสนับสนุนลดอุบัติเหตุกปภ.สาขาระนอง รับมอบเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายสนับสนุนลดอุบัติเหตุกปภ.สาขาระนอง รับมอบเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายสนับสนุนลดอุบัติเหตุ

       เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขา

กปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

กปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาคกปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาคกปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาคกปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาคกปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง พร้อมด้วย

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560 พร้อมสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำในพื้นที่

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560

         เมื่อวันที่ 24 พ.ค.60 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นำโดยนายกิตติศั

กปภ.สาขาระนอง ประชุมหัวหน้างานเร่งรัดนโยบายผู้ว่าการฯ

กปภ.สาขาระนอง ประชุมหัวหน้างานเร่งรัดนโยบายผู้ว่าการฯกปภ.สาขาระนอง ประชุมหัวหน้างานเร่งรัดนโยบายผู้ว่าการฯกปภ.สาขาระนอง ประชุมหัวหน้างานเร่งรัดนโยบายผู้ว่าการฯกปภ.สาขาระนอง ประชุมหัวหน้างานเร่งรัดนโยบายผู้ว่าการฯ

         เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กปภ.สาขาระนอง

Syndicate content