การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่ว

กปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่วกปภ.สาขาระนอง ส่งทีมงานปฏิบัติการท้าสายฝน ทำ Step Test หาจุดแตกรั่ว

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ภายใต้การบริหารงานของ นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัด

กปภ.สาขาระนอง ร่วมแสดงความยินดีเปิด สนง.คลังจังหวัดระนอง

กปภ.สาขาระนอง ร่วมแสดงความยินดีเปิด สนง.คลังจังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมแสดงความยินดีเปิด สนง.คลังจังหวัดระนอง

        เมื่อวันที่ 19 ก.ย.59 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนพิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”

กปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนพิธีลงนามในสัตยาบัน จังหวัดใสสะอาดกปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนพิธีลงนามในสัตยาบัน จังหวัดใสสะอาดกปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนพิธีลงนามในสัตยาบัน จังหวัดใสสะอาด

       เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปา

กปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม “หมูบ้านรักษาศีล 5”

กปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม “หมูบ้านรักษาศีล 5”

        เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง มอบหมา

กปภ.สาขาระนอง มอบหมายบริษัทรับเหมาวางท่อประปา ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนนทั้งเมือง

กปภ.สาขาระนอง มอบหมายบริษัทรับเหมาวางท่อประปา ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนนกปภ.สาขาระนอง มอบหมายบริษัทรับเหมาวางท่อประปา ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนนกปภ.สาขาระนอง มอบหมายบริษัทรับเหมาวางท่อประปา ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิต

กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 4/59

กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”ครั้งที่ 4/59กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”ครั้งที่ 4/59กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”ครั้งที่ 4/59กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”ครั้งที่ 4/59กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”ครั้งที่ 4/59กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”ครั้งที่ 4/59กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”ครั้งที่ 4/59กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”ครั้งที่ 4/59กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่ตามโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”ครั้งที่ 4/59

       เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภู

กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดร่วมกิจกรรมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดร่วมกิจกรรมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื

กปภ.สาขาระนอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กปภ.สาขาระนอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

        เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์

กปภ.สาขาระนอง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กปภ.สาขาระนอง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 กปภ.สาขาระนอง โดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์

กปภ.สาขาระนอง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด

กปภ.สาขาระนอง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดกปภ.สาขาระนอง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดกปภ.สาขาระนอง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดกปภ.สาขาระนอง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดกปภ.สาขาระนอง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดกปภ.สาขาระนอง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดกปภ.สาขาระนอง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดกปภ.สาขาระนอง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดกปภ.สาขาระนอง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด

        เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายกิตติศักด

Syndicate content