การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมแรงล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำแม่ข่ายระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมแรงล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำแม่ข่ายระนอง

 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นำโดย นายอโนทัย ศรีขวัญ หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงานและลูกจ้างในสังกัดงานผลิต  ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรม "ชาวระนองร่วมปรองดอง สมานฉันท์"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรม "ชาวระนองร่วมปรองดอง สมานฉันท์

   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมวันสถาปนาเมืองระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมวันสถาปนาเมืองระนอง

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมถวายเทียนพรรษา ในเนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมถวายเทียนพรรษา ในเนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557

           เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมด้วยนางสาวสุพักธาภรณ์ หย่องตะกาลกุล หัวหน้างาน 8 งานอำนวยกา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมแสดงความยินดีแก่ นายกเทศมนตรีเมืองระนองคนใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมแสดงความยินดีแก่ นายกเทศมนตรีเมืองระนองคนใหม่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมด้วยนางสาวสุพักธาภรณ์ หย่องตะกาลกุล หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ได้มอบกระเช้าผลไม้พร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองเข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองเข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ข้าราชการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning talk" ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า  "Morning talk" ประจำเดือนกค

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง ปร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ดำเนินกิจกรรม " โครงการดาวเด่นประจำไตรมาสที่3/2557 "

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ดำเนินกิจกรรม  " โครงการดาวเด่นประจำไตรมาสที่3/2557

                         เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มปร

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นำโดย นางสาวสุพักธาภรณ์  หย่องตะกาลกุล หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และพนักงาน ออกหน่วยให้บริการประชาชน  บริเวณโรงเรียนบ้านควนไทรงาม

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2557

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2557

วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น.

Syndicate content