การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง รายงานตัวต่อที่ประชุม และร่วมประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

วันที่ 16 ต.ค.60 นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ได้รายงานตัวต่อที่ประชุม และร่วมประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เพื่อวางแผนบูรณาการ การใช้แหล่งน้ำร่วมกัน ระ

กปภ.สาขาระนอง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2560

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

       เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดก

กปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพล ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝน รุ่นที่ 1

กปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพล ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝนกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพล ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝนกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพล ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝนกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพล ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝนกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพล ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝนกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพล ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝนกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพล ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝนกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพล ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝนกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพล ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝน

       เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กป

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2560กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2560กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2560กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

     เมื่อวันที่ 25 ก.ค.60 กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และ

กปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขา

กปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กปภ.สาขาระนอง ภายใต้การบริหารงานของนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์

กปภ.สาขาระนอง ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา

กปภ.สาขาระนอง ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษากปภ.สาขาระนอง ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา

      วันนี้ (6 ก.ค.60) กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาร

กปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2560

กปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกกปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกกปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกกปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกกปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

     เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ ไฟฟ้า ทีโอที จับมือเป็นพันธมิตร ตั้งจุดบริการ One Stop Service

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ ไฟฟ้า ทีโอที จับมือเป็นพันธมิตร กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ ไฟฟ้า ทีโอที จับมือเป็นพันธมิตร กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ ไฟฟ้า ทีโอที จับมือเป็นพันธมิตร

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประป

Syndicate content