การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่ม เนื่องในวันพิการสากล

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นางสาวสุพักธาภรณ์  หย่องตะกาลกุล หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยนางรัชนีวรรณ  สุริวรรณ์ รักษาการหัวหน้างานอำนวยการแ

กปภ.สาขาระนองสนับสนุนการประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายอโนทัย  ศรีขวัญ หัวหน้างาน 8 งานผลิต รักษาการแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองพร้อมพนักงานในสังกัด ได้ให้การสนับสนุนกา

กปภ.สาขาระนองแจกน้ำดื่มในกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายอโนทัย ศรีขวัญ หัวหน้างาน 8 งานผลิต รักษาการแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ร่วมด้วย นายธีระพงษ์  ชัยขันท์ หัวหน้างา

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

 

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 

กปภ.สาขาระนอง ทำบุญสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.

กปภ.สาขาระนอง ทำบุญสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.

 

กปภ.สาขาระนอง ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งตาพล

กปภ.สาขาระนอง ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งตาพล

 

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2558

กปภ. สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning talk) ประจำเดือนมกราคม 2558

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2558

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2558

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระน

กปภ.สาขาระนอง ร่วมส่งมอบความสุข ในกิจกรรมวันเด็ก ปี 2558

กปภ.สาขาระนอง ร่วมส่งมอบความสุข ในกิจกรรมวันเด็ก ปี 2558กปภ.สาขาระนอง ร่วมส่งมอบความสุข ในกิจกรรมวันเด็ก ปี 2558กปภ.สาขาระนอง ร่วมส่งมอบความสุข ในกิจกรรมวันเด็ก ปี 2558

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จ

Syndicate content