การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560 พร้อมสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำในพื้นที่

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560

         เมื่อวันที่ 24 พ.ค.60 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นำโดยนายกิตติศั

กปภ.สาขาระนอง ประชุมหัวหน้างานเร่งรัดนโยบายผู้ว่าการฯ

กปภ.สาขาระนอง ประชุมหัวหน้างานเร่งรัดนโยบายผู้ว่าการฯกปภ.สาขาระนอง ประชุมหัวหน้างานเร่งรัดนโยบายผู้ว่าการฯกปภ.สาขาระนอง ประชุมหัวหน้างานเร่งรัดนโยบายผู้ว่าการฯกปภ.สาขาระนอง ประชุมหัวหน้างานเร่งรัดนโยบายผู้ว่าการฯ

         เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง ร่วมพลังประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” ประจำปีงบประมาณ 2560

กปภ.สาขาระนอง ร่วมพลังประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” ปี 2560

         เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการ

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน เมษายน 2560

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน เมษายน 2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน เมษายน 2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน เมษายน 2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน เมษายน 2560กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน เมษายน 2560

         เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 กปภ.สาขาระนอง นำโดยนายกิตติศักดิ์ เกื

กปภ.สาขาระนอง ร่วมแถลงข่าวป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

กปภ.สาขาระนอง ร่วมแถลงข่าวป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์กปภ.สาขาระนอง ร่วมแถลงข่าวป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์กปภ.สาขาระนอง ร่วมแถลงข่าวป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์กปภ.สาขาระนอง ร่วมแถลงข่าวป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผ

กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงค์

กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

       เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จั

กปภ.สาขาระนอง ส่งพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้นคัพ

กปภ.สาขาระนอง ส่งพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกปภ.สาขาระนอง ส่งพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกปภ.สาขาระนอง ส่งพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกปภ.สาขาระนอง ส่งพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กป

กปภ.สาขาระนอง ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

กปภ.สาขาระนอง ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กปภ.สาขาระนอง ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กปภ.สาขาระนอง ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

      เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง ต้อนรับคณะสาวงามผู้ชนะการประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2560

กปภ.สาขาระนอง ต้อนรับคณะสาวงามผู้ชนะการประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2560กปภ.สาขาระนอง ต้อนรับคณะสาวงามผู้ชนะการประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2560กปภ.สาขาระนอง ต้อนรับคณะสาวงามผู้ชนะการประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2560กปภ.สาขาระนอง ต้อนรับคณะสาวงามผู้ชนะการประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2560

       เมื่อวันที่ 30 มี.ค.60 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ ก

กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนผู้เข้าประกวดธิดาน้ำแร่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนผู้เข้าประกวดธิดาน้ำแร่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนผู้เข้าประกวดธิดาน้ำแร่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนผู้เข้าประกวดธิดาน้ำแร่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนผู้เข้าประกวดธิดาน้ำแร่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนผู้เข้าประกวดธิดาน้ำแร่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนผู้เข้าประกวดธิดาน้ำแร่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกา

Syndicate content