การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ที่   13 /2558

เรื่อง  หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาระนองจัดกิจกรรมตามโครงการเติมใจให้กัน HOME CARE

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการก

กปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดยนายอโนทัย  ศรีขวัญ หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง ณ บริเวณศาลหลักเมืองระนอง

กปภ.สาขาระนองร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning talk) ประจำเดือน มีนาคม 2558

 นายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  เม

กปภ.สาขาระนองมอบสิ่งของในงานกาชาด ประจำปี 2558

กปภ.สาขาระนองมอบสิ่งของในงานกาชาด ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายอโนทัย ศรีขวัญ หัวหน้างานผลิต และ นางสาวสุพักธาภรณ์ หย่องตะกาลกุล หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมพนักงานในสังกัด ได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่อง

กปภ.สาขาระนอง มอบน้ำดื่ม เนื่องในวันพิการสากล

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นางสาวสุพักธาภรณ์  หย่องตะกาลกุล หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยนางรัชนีวรรณ  สุริวรรณ์ รักษาการหัวหน้างานอำนวยการแ

กปภ.สาขาระนองสนับสนุนการประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายอโนทัย  ศรีขวัญ หัวหน้างาน 8 งานผลิต รักษาการแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองพร้อมพนักงานในสังกัด ได้ให้การสนับสนุนกา

กปภ.สาขาระนองแจกน้ำดื่มในกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายอโนทัย ศรีขวัญ หัวหน้างาน 8 งานผลิต รักษาการแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ร่วมด้วย นายธีระพงษ์  ชัยขันท์ หัวหน้างา

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

 

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 

Syndicate content