การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย 2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์  วันปีใหม่ไทย 2

     วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง  นำโดยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลู

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning talk" ประจำเดือนเมษายน 2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า  "Morning talk" ประจำเดือนเม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเช้าหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจังหวัดระนองที่เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า “

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนเมษายน 2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนเมษายน 2557

วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองจัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมรับทราบนโยบาย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองจัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมรับทราบนโยบาย

          วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองมอบน้ำดื่มบรรจุขวด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองมอบน้ำดื่มบรรจุขวด

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557  นายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมด้วยนางสาวสุพักธาภรณ์ หย่องตะกาลกุล หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และ นายสำราญ จันทรังษี หัวห

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมสนับสนุน การประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมสนับสนุน การประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นางสาวสุพักธาภรณ์ หย่องตะกาลกุล หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และ นายสำราญ จันทรังษี หัวหน้างาน 7 รักษาการหัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning talk"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning talk"

                เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองพร้อมด้วย นายสำร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ร่วมแข่งฟุตซอลเพื่อสร้างสายสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ร่วมแข่งฟุตซอลเพื่อสร้างสายสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นำโดย นายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ส่งพนักงานในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล ใน "โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองมอบน้ำดื่มบรรจุขวด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองมอบน้ำดื่มบรรจุขวด

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองพร้อมด้วย นางสาวสุพักธาภรณ์ หย่องตะกาลกุล หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดเ

สนทนายามเช้า (Morning talk)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

สนทนายามเช้า (Morning talk)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นำโดย นายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม "Morning Talk"&nbs

Syndicate content