การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ร่วมกิจกรรมปั่นสร้างสุขภาพถวายพ่อหลวง

กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ร่วมกิจกรรมปั่นสร้างสุขภาพถวายพ่อหลวง

     กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขผลกระทบคลองหาดส้มแป้น

กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขผลกระทบคลองหาดส้มแป้น

         เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:30 น.

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 ผนึกกำลังออกค้นหาท่อแตกรั่วทั่วพื้นที่ระนอง

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4กปภ.สาขาระนอง ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู

กปภ.สาขาระนอง แต่งชุดผ้าไทย ขานรับนโยบายจังหวัด

กปภ.สาขาระนอง แต่งชุดผ้าไทย ขานรับนโยบายจังหวัดกปภ.สาขาระนอง แต่งชุดผ้าไทย ขานรับนโยบายจังหวัดกปภ.สาขาระนอง แต่งชุดผ้าไทย ขานรับนโยบายจังหวัดกปภ.สาขาระนอง แต่งชุดผ้าไทย ขานรับนโยบายจังหวัดกปภ.สาขาระนอง แต่งชุดผ้าไทย ขานรับนโยบายจังหวัด

     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

กปภ.สาขาระนอง ผนึกกำลังทีมงานลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขาระนอง ผนึกกำลังทีมงานลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียกปภ.สาขาระนอง ผนึกกำลังทีมงานลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียกปภ.สาขาระนอง ผนึกกำลังทีมงานลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียกปภ.สาขาระนอง ผนึกกำลังทีมงานลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียกปภ.สาขาระนอง ผนึกกำลังทีมงานลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียกปภ.สาขาระนอง ผนึกกำลังทีมงานลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียกปภ.สาขาระนอง ผนึกกำลังทีมงานลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียกปภ.สาขาระนอง ผนึกกำลังทีมงานลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสีย

     เมื่อคืนวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิ

กปภ.สาขาระนอง ร่วมรำลึกวันปิยมหาราช

กปภ.สาขาระนอง ร่วมรำลึกวันปิยมหาราชกปภ.สาขาระนอง ร่วมรำลึกวันปิยมหาราชกปภ.สาขาระนอง ร่วมรำลึกวันปิยมหาราชกปภ.สาขาระนอง ร่วมรำลึกวันปิยมหาราชกปภ.สาขาระนอง ร่วมรำลึกวันปิยมหาราชกปภ.สาขาระนอง ร่วมรำลึกวันปิยมหาราช

        เมื่อวันที่ 23 ต.ค.58 กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกา

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2558

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ประจำเดือนตุลาคม 2558กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ประจำเดือนตุลาคม 2558กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ประจำเดือนตุลาคม 2558กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ประจำเดือนตุลาคม 2558กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ประจำเดือนตุลาคม 2558กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ประจำเดือนตุลาคม 2558

         เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการ

กปภ.สาขาระนอง ไม่หวั่นฟ้าฝนกระหน่ำ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ ตามโครงการเติมใจให้กัน

กปภ.สาขาระนอง ไม่หวั่นฟ้าฝนกระหน่ำ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ ตามโครงการเติมใจให้กันกปภ.สาขาระนอง ไม่หวั่นฟ้าฝนกระหน่ำ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ ตามโครงการเติมใจให้กันกปภ.สาขาระนอง ไม่หวั่นฟ้าฝนกระหน่ำ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ ตามโครงการเติมใจให้กันกปภ.สาขาระนอง ไม่หวั่นฟ้าฝนกระหน่ำ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ ตามโครงการเติมใจให้กันกปภ.สาขาระนอง ไม่หวั่นฟ้าฝนกระหน่ำ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ ตามโครงการเติมใจให้กันกปภ.สาขาระนอง ไม่หวั่นฟ้าฝนกระหน่ำ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ ตามโครงการเติมใจให้กันกปภ.สาขาระนอง ไม่หวั่นฟ้าฝนกระหน่ำ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ ตามโครงการเติมใจให้กันกปภ.สาขาระนอง ไม่หวั่นฟ้าฝนกระหน่ำ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ ตามโครงการเติมใจให้กันกปภ.สาขาระนอง ไม่หวั่นฟ้าฝนกระหน่ำ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ ตามโครงการเติมใจให้กัน

 

       เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 นาย

กปภ.สาขาระนอง ร่วมให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด และเข้าร่วมกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่

กปภ.สาขาระนอง ร่วมให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด และเข้าร่วมกิจกรรม Bike for mom กปภ.สาขาระนอง ร่วมให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด และเข้าร่วมกิจกรรม Bike for mom

     นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

Syndicate content