การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เรื่อง น้ำท่วมมอเตอร์โรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้น

น้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้นน้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้นน้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้นน้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้นน้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้นน้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำบางริ้น

ประกาศ

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “เติมใจให้กัน (Home Care)” ครั้งที่ 5/2557

เติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนองเติมใจระนอง

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 5 ก.ย.57

หยุดจ่ายน้ำระนอง 5 ก.ย.57

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำไตรมาส 4/2557 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส

Morning Talk ระนองMorning Talk ระนองMorning Talk ระนองดาวเด่น

          เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ กปภ.สาขาระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองร่วมอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายสำราญ จันทรังษี หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ นางสาวสุพักธาภรณ์ หย่องตะกาลกุล หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ การอ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ออกเยี่ยมประชาชน โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ออกเยี่ยมประชาชน  โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ค

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง จัดกิจกรรมโครงการ "เติมใจให้กัน Home Care" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ออกเยี่ยมประชาชน โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3/2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ออกเยี่ยมประชาชน  โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ค

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง จัดกิจกรรมโครงการ"เติมใจให้กัน Home Care" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โด

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2557

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2557

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น.

กปภ.สาขาระนองเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน)

กปภ.สาขาระนองเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน)

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 17.30 น.

กปภ.สาขาระนองร่วมไถ่ชีวิต โค กระบือ

กปภ.สาขาระนองร่วมไถ่ชีวิต โค กระบือ

           เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น.

Syndicate content