การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ข่าวสาร กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

         เมื่อวันที่ 14 ม.ค.60 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์

กปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนอง

กปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนอง

         เมื่อวันที่ 10 ม.ค.60 กปภ.สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง ร่วมสมทบทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

กปภ.สาขาระนอง ร่วมสมทบทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลฯกปภ.สาขาระนอง ร่วมสมทบทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

         เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.59 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กปภ.สาข

กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มประจำจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มประจำจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มประจำจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มประจำจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อก

กปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) และ ผอ.กปภ.เขต 4 ในโอกาสตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

 กปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) และ ผอ.กปภ.เขต 4 กปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) และ ผอ.กปภ.เขต 4 กปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) และ ผอ.กปภ.เขต 4 กปภ.สาขาระนอง ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) และ ผอ.กปภ.เขต 4

      เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อก

กปภ.สาขาระนอง ส่งท้ายปีเก่า ลงพื้นที่มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/60

กปภ.สาขาระนอง ส่งท้ายปีเก่า ลงพื้นที่มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1กปภ.สาขาระนอง ส่งท้ายปีเก่า ลงพื้นที่มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1กปภ.สาขาระนอง ส่งท้ายปีเก่า ลงพื้นที่มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1กปภ.สาขาระนอง ส่งท้ายปีเก่า ลงพื้นที่มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1กปภ.สาขาระนอง ส่งท้ายปีเก่า ลงพื้นที่มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1กปภ.สาขาระนอง ส่งท้ายปีเก่า ลงพื้นที่มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1กปภ.สาขาระนอง ส่งท้ายปีเก่า ลงพื้นที่มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1กปภ.สาขาระนอง ส่งท้ายปีเก่า ลงพื้นที่มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1กปภ.สาขาระนอง ส่งท้ายปีเก่า ลงพื้นที่มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1

        เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการกา

กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” กับจังหวัดระนอง

กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

       เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.59 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการ กป

กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มจัดกิจกรรมงาน “วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดระนอง ประจำปี 2559”

กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มจัดกิจกรรมงาน “วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดระนอง กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มจัดกิจกรรมงาน “วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มจัดกิจกรรมงาน “วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มจัดกิจกรรมงาน “วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดระนองกปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มจัดกิจกรรมงาน “วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดระนอง

         เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่ว

กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มให้ประชาชนที่เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ครั้งที่ 3

         กปภ.สาขาระนอง ภายใต้การบริหารงานโดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มจัดกิจกรรม “ปั่นรณรงค์ยุติความรุนแรง”

กปภ.สาขาระนอง สนับสนุนน้ำดื่มจัดกิจกรรม “ปั่นรณรงค์ยุติความรุนแรง”

         เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 กปภ.สาขาระนอง โดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง มอบหมายให้นางสาวร

Syndicate content