การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ซ่อมท่อ PE 225 มม.แตกบริเวณทางหลวงหมายเลข 4015 ซึ่งเป็นท่อเมนสำหรับจ่ายน้ำไปยังสถานีจ่ายน้ำไม้เรียง-ฉวาง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี เร่งดำเนินการซ่อมท่อ PE 225 มม.เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2555 โดยนางเสานิตย์  จงจิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาจันดี
ได้มอบหมายงานเร่งด่วนให้งานบริการและงานผลิตช่วยระดมเจ้าหน้าที่ ช่วยกันซ่อมท่อ PE 225 มม.แตกอยู่บริเวณใต้ศาลาพักผู้โดยสารทางหลวงหมายเลข 4015
(จันดี - ลานสกา) ซึ่งท่อดังกล่าวเป็นท่อเมนหลักสำหรับจ่ายน้ำไปยังสถานีจ่ายน้ำไม้เรียง-ฉวาง โดยได้ซ่อมเสร็จในเวลา 20.00 น.ของวันเดียวกัน และสามารถจ่ายน้ำได้
เพื่อให้ผู้ใช้น้ำบริเวณเขตเทศบาลไม้เรียงและเขตเทศบาลฉวางได้ใช้น้ำในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่