ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

กปภ.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 ช่างโยธา 3 ช่างเครื่องกล 3 พนักงานการเงินและบัญชี 3 และพนักงานพัสดุ 3
 ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2555

ผู้สนใจสามารถสมัครแบบ Online ได้ที่ http://pwa.thaijobjob.com/